Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
(Απόσπασμα από κείμενό μου στο υπό έκδοση βιβλίο «Ιστορία-Πολιτισμός-Λαογραφία Βαμβακοφύτου »).
Ο παπα ……. γεννήθηκε στο ……. το 1601. Χειρόγραφά του βρίσκονται στη ….
Γράφει μεταξύ των άλλων «…….Το 1601 Σεπτέμβριος 21 εγεννήθηκα εγώ ο παπα…. Έτζι με το έλεγεν ο πατέρας μου ο….., διότι έτζι το είχεν γραμμένο εις το τεφτέριν του…»
Στη σελίδα 25β γράφει: «…..Το 1622 απέθανεν ο παπα ……. εκ χωρίου Σάβιακον και οικονόμος(εκκλησιαστικό αξίωμα κρατών πάντα τα κτίσματα της εκκλησίας). Άνθρωπος ως 60 χρόνων, θεωρητικός, γλυκόλογος, φιλόξενος και πρώτος κτήτωρ με τον παπα …. (πατέρα μου) της Σκάλιτζας( Μοναστήρι ανάμεσα Σέρρες-Σιδηρόκαστρο στα υψώματα του Παλαιοκάστρου, που ταυτίζεται με το ξωκκλήσι του Σταυρού).
Έργω και λόγω άξιος ήτον να δώσει απόκριση εις Πατριάρχην και εις πασάδες και εις βασιλέαν. Και οι Σπαχήδες (=Κρατούσαν τα βιβλία των χαρατσιών και μάζευαν τα δοσίματα), δεν είχαν να κάμουν τίποτες χωρίς αυτόν, διότι όποιον δεν ήθελεν πάραυτα τον έβγαζεν…»
Επίσης στη σελίδα 50β και για το έτος 1636 γράφει για τον πατέρα του .. μεταξύ άλλων «….Και του Παπανικόλα από το χωρίον Λάκκος Β. της μονής Τ. Προδρόμου, την θυγατέρα αυτός εσπούδαξεν και την εχώρησε από τον άνδρα οπού είχεν, διότι ήτον πέντε βαθμών(=πρωτοξαδέρφια), εις χωρίον Σάβιακον (σημερινό Βαμβακόφυτο)….».
Άρα λοιπόν ένα αξιόπιστο γραπτό στοιχείο για την ύπαρξη και ιστορία του Βαμβακοφύτου είναι το έτος 1622. Και 60 χρόνια που ζούσε ακόμα ο παπα …….. στο χωριό Βαμβακόφυτο, φθάνουμε πίσω στο 1562.

1 σχόλιο: