Πληθυσμός Ν. Σερρών


Απογραφή πληθυσμού νομού Σερρών 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Έδρα: Σέρρες)
176.430
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (Έδρα: Ροδολίβος)
9.182
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
2.615
Τοπική Κοινότητα Αμφιπόλεως
185
Αμφίπολη
147
Νέα Αμφίπολη
38
Τοπική Κοινότητα Μεσολακκιάς
341
Μεσολακκιά
16
Νέα Μεσολακκιά
325
Τοπική Κοινότητα Νέων Κερδυλίων
645
Ακτή Νέων Κερδυλίων
49
Λιμάνι
4
Λογκάρι
24
Νέα Κερδύλια
538
Συκιά
30
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκώμης
1.444
Νέα Φυλή
170
Παλαιοκώμη
1.274
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
1.912
Τοπική Κοινότητα Ηλιοκώμης
342
Ηλιοκώμη
342
Τοπική Κοινότητα Κορμίστης
579
Κορμίστα
555
Μονή Εικοσιφοινίσσης
24
Τοπική Κοινότητα Νέας Μπάφρας
716
Νέα Μπάφρα
716
Τοπική Κοινότητα Συμβολής
275
Άνω Συμβολή
23
Συμβολή
252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ
2.044
Τοπική Κοινότητα Αγγίστης
295
Αγγίστα
295
Τοπική Κοινότητα Κρηνίδος
573
Κρηνίς
573
Τοπική Κοινότητα Πρώτης
1.176
Πρώτη
1.176
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
2.611
Δημοτική Κοινότητα Ροδολίβους
2.072
Ροδολίβος
2.072
Τοπική Κοινότητα Δομίρου
154
Δόμιρος
154
Τοπική Κοινότητα Μικρού Σουλίου
385
Μικρό Σούλι
385
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (Έδρα: Νιγρίτα)
20.030
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ
2.427
Τοπική Κοινότητα Αχινού
507
Αχινός
507
Τοπική Κοινότητα Δάφνης
397
Δάφνη
340
Ορέσκεια
57
Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου
87
Ζερβοχώρι
87
Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου
311
Λευκότοπος
311
Τοπική Κοινότητα Πατρικίου
291
Πατρίκι
291
Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου
531
Σιτοχώρι
531
Τοπική Κοινότητα Χουμνικού
303
Λαγκάδι
113
Χουμνικό
190
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
4.755
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
557
Αγία Παρασκευή
557
Τοπική Κοινότητα Αμπέλων
458
Άμπελοι
458
Τοπική Κοινότητα Βέργης
699
Βέργη
699
Τοπική Κοινότητα Δημητρητσίου
989
Δημητρίτσι
989
Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς
284
Λυγαριά
284
Τοπική Κοινότητα Νικοκλείας
737
Νικόκλεια
737
Τοπική Κοινότητα Σησαμίας
329
Σησαμία
329
Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς
702
Τριανταφυλλιά
702
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
8.963
Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτης
4.947
Νιγρίτα
4.947
Δημοτική Κοινότητα Τερπνής
2.169
Τερπνή
2.169
Τοπική Κοινότητα Ανθής
584
Ανθή
584
Τοπική Κοινότητα Θερμών
426
Θερμά
426
Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου
837
Φλάμπουρο
837
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ
3.885
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
292
Άγιος Δημήτριος
292
Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου
287
Αηδονοχώρι
287
Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας
520
Ευκαρπία
520
Τοπική Κοινότητα Ιβήρων
615
Ίβηρα
615
Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου
122
Καστανοχώρι
122
Τοπική Κοινότητα Μαυροθαλάσσης
1.572
Μαυροθάλασσα
1.572
Τοπική Κοινότητα Τραγίλου
477
Τράγιλος
477
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Έδρα: Χρυσό)
14.664
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
8.118
Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου
2.399
Νέον Σούλι
2.399
Δημοτική Κοινότητα Χρυσού
1.571
Χρυσό
1.571
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πνεύματος
1.353
Άγιον Πνεύμα
1.353
Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου
443
Δαφνούδι
443
Τοπική Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά
601
Εμμανουήλ Παππάς
601
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Σερρών
1.227
Νεοχώρι
1.227
Τοπική Κοινότητα Παραλιμνίου
525
Παραλίμνιο
525
Τοπική Κοινότητα Πεθελινού
474
Πεθελινός
474
Τοπική Κοινότητα Ψυχικού
866
Ψυχικό
866
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Έδρα: Ηράκλεια)
21.145
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
12.092
Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας
3.786
Ηράκλεια
3.786
Σαρακατσαναίικο
0
Τοπική Κοινότητα Βαλτερού
1.102
Βαλτερόν
1.102
Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου
990
Δασοχώρι
834
Ψωμοτόπι
156
Τοπική Κοινότητα Καρπερής
837
Καρπερή
837
Τοπική Κοινότητα Κοιμήσεως
1.414
Κοίμηση
1.414
Τοπική Κοινότητα Λιθοτόπου
692
Λιθότοπος
692
Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου
522
Λιμνοχώρι
522
Τοπική Κοινότητα Ποντισμένου
1.726
Ποντισμένο
1.666
Σιμώνας
60
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωράφων
1.023
Χρυσοχώραφα
1.023
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ
5.135
Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς
992
Αμμουδιά
992
Τοπική Κοινότητα Γεφυρουδίου
717
Γεφυρούδι
717
Τοπική Κοινότητα Μελενικιτσίου
621
Μελενικίτσι
621
Τοπική Κοινότητα Νέας Τυρολόης
669
Νέα Τυρολόη
669
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
721
Παλαιόκαστρο
721
Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσης
1.415
Σκοτούσσα
1.415
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ)
3.918
Τοπική Κοινότητα Ζευγολατιού
450
Ζευγολατιό
450
Τοπική Κοινότητα Καλοκάστρου
372
Καλόκαστρο
242
Κεφαλοχώρι
130
Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου
470
Βαρικό
50
Λιβαδοχώρι
420
Τοπική Κοινότητα Στρυμονικού
1.619
Στρυμονικό
1.619
Τοπική Κοινότητα Τριάδος
267
Τριάδα
267
Τοπική Κοινότητα Χειμάρρου
740
Χείμαρρος
740
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (Έδρα: Νέα Ζίχνη)
12.397
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
3.088
Δημοτική Κοινότητα Αλιστράτης
2.127
Αλιστράτη,η
2.127
Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής,η
0
Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου
276
Αγιοχώρι
276
Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας
295
Σταθμός Λευκοθέας
295
Τοπική Κοινότητα Μανδηλίου
105
Μανδήλι
105
Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς
108
Σκοπιά
108
Τοπική Κοινότητα Σταθμού Αγγίστης
177
Σταθμός Αγγίστης
177
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
9.309
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ζίχνης
2.530
Νέα Ζίχνη
2.530
Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου
192
Άγιος Χριστόφορος
192
Τοπική Κοινότητα Αγριανής
295
Αγριανή
295
Τοπική Κοινότητα Αναστασίας
258
Αναστασία
258
Τοπική Κοινότητα Γαζώρου
1.315
Γάζωρος
1.315
Τοπική Κοινότητα Δήμητρας
374
Δήμητρα
374
Τοπική Κοινότητα Δραβήσκου
1.488
Δραβήσκος
1.488
Τοπική Κοινότητα Θολού
776
Θολός
776
Τοπική Κοινότητα Μαυρολόφου
658
Μαυρόλοφος
658
Τοπική Κοινότητα Μεσορράχης
407
Μεσορράχη
407
Τοπική Κοινότητα Μυρκίνου
199
Μύρκινος
199
Τοπική Κοινότητα Μυρρίνης
236
Μυρρίνη
236
Τοπική Κοινότητα Νέας Πέτρας
277
Νέα Πέτρα
277
Τοπική Κοινότητα Σφελινού
304
Σφελινός
304
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Έδρα: Σέρραι,αι)
76.817
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
199
Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς
199
Άνω Βροντού
199
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
5.325
Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου
1.951
Κάτω Μητρούσι
472
Μητρούσι
1.479
Τοπική Κοινότητα Αναγεννήσεως
752
Αναγέννηση
752
Τοπική Κοινότητα Άνω Καμήλας
682
Άνω Καμήλα
682
Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς
530
Βαμβακιά
530
Τοπική Κοινότητα Μονοκκλησιάς
311
Μονοκκλησιά
311
Τοπική Κοινότητα Προβατά
1.099
Προβατάς
1.099
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ
3.905
Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα
2.388
Λευκώνας
2.388
Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων
1.131
Καλά Δένδρα
1.131
Τοπική Κοινότητα Χριστού
386
Κάτω Χριστός
386
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
742
Τοπική Κοινότητα Ορεινής
742
Ορεινή
742
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
61.025
Δημοτική Κοινότητα Σερρών
59.376
Άγιος Ιωάννης
723
Κάτω Μετόχι
197
Κρίνος
31
Ξηρότοπος
138
Σέρρες
58.287
Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος
420
Ελαιώνας
338
Μαρμαράς
14
Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών
41
Χρυσοπηγή
27
Τοπική Κοινότητα Επταμύλων
712
Επτάμυλοι
712
Τοπική Κοινότητα Οινούσσας
517
Οινούσσα
517
Χιονοχώρι
0
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
5.621
Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως
2.154
Σκούταρι
2.154
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης
476
Αγία Ελένη
476
Τοπική Κοινότητα Αδελφικού
254
Αδελφικό
254
Τοπική Κοινότητα Βαμβακούσσης
243
Βαμβακούσσα
243
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας
1.127
Κάτω Καμήλα
1.127
Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίων
222
Κουβούκλιο
222
Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς
381
Κουμαριά
381
Τοπική Κοινότητα Κωνσταντινάτου
332
Κωνσταντινάτο
332
Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς
432
Πεπονιά
432
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Έδρα: Σιδηρόκαστρον,το)
22.195
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
373
Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου
373
Άγκιστρο
373
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
861
Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
680
Αχλαδοχώρι
596
Καρυδοχώρι
84
Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου
181
Καπνόφυτο
181
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
6.695
Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης
1.371
Κερκίνη
980
Κορυφούδι
23
Μοναστηράκι
217
Σταυροδρόμι
151
Τοπική Κοινότητα Ανατολής
369
Ανατολή
132
Θεοδώρειο
104
Παραπόταμος
133
Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροΐων
965
Άνω Πορόια
965
Τοπική Κοινότητα Καστανούσσης
750
Καλοχώριον
158
Καστανούσσα
592
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροΐων
519
Κάτω Πορόια
424
Σιδηροχώρι
95
Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς
623
Λιβαδιά
623
Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης
280
Μακρινίτσα
280
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
499
Νεοχώρι
499
Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων
444
Πλατανάκια
444
Τοπική Κοινότητα Ροδοπόλεως
875
Οδηγήτρια
55
Ροδόπολη
820
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
4.832
Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου
1.932
Νέον Πετρίτσι
1.932
Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου
485
Ακριτοχώρι
390
Θρακικόν
95
Τοπική Κοινότητα Βυρωνείας
923
Άνω Βυρώνεια
0
Βυρώνεια
762
Ομαλό
161
Τοπική Κοινότητα Γονίμου
455
Γόνιμο
455
Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου
379
Μανδράκι
379
Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
658
Μεγαλοχώρι
658
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ
140
Τοπική Κοινότητα Προμαχώνος
140
Προμαχών
140
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
9.294
Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου
5.693
Θερμοπηγή
154
Κάτω Αμπέλια
219
Λουτρά
0
Σιδηρόκαστρο
5.177
Σταθμός
25
Σχιστόλιθος
26
Φαιά Πέτρα
92
Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου
1.061
Βαμβακόφυτο
1.061
Τοπική Κοινότητα Καμαρωτού
469
Καμαρωτό
469
Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου
401
Στρυμονοχώρι
401
Τοπική Κοινότητα Χαροπού
1.042
Χαροπό
1.042
Τοπική Κοινότητα Χορτερού
628
Χορτερό
628

 

1 σχόλιο:

  1. όλη μας φάγατε όλα τα χωριά το 2015 ειναι κάτω από 500 από τη κρίση

    ΑπάντησηΔιαγραφή