Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γράφει ο Γιώργος Ηλ. Κέππας
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ -ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Διοικητικές μεταβολές και εξελίξεις
Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σάβιακον. Στις 4 Ιανουαρίου 1920 με διοικητική πράξη της Νομαρχίας Σερρών ο οικισμός Σάβιακον με τον οικισμό Καμαρότι(σημερινό Καμαρωτό Σερρών) ονομάζονται Κοινότης Σαβιάκου.Με την ίδια διοικητική πράξη και ημερομηνία επίσης την ίδια ο οικισμός Καμαρότι προσαρτάται στην Κοινότητα Σαβιάκου. Στις 26 Φεβρουαρίου 1924 ο οικισμός Καμαρότι αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καμαρότι. Στις 8 Αυγούστου 1928 ο οικισμός Σάβιακον της Κοινότητας μετονομάζεται σε Κοινότης Βαμβακοφύτου. Το 1931-1932 γίνεται η διανομή των ανταλλαξίμων τουρκικών κτημάτων. Αλλά μόλις προ 30 ετών κατοχυρώνονται με πράξεις χρησικτησίας. Στις 4 Δεκεμβρίου 1997 η Κοινότητα καταργείται και συνενώνεται με το Δήμο Σιδηροκάστρου. Εφεξής αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Σιδηροκάστρου. Με την εφαρμογή του νόμου Καποδίστρια* ( Ν. 2539/97. Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Φ.Ε.Κ 244/Α ) το Βαμβακόφυτο εντάσσεται στο Δήμο Σιδηροκάστρου με άλλα τέσσερα χωριά, το Καμαρωτό, το Στρυμονοχώρι το Χαρωπό και το Χορτερό. Με έδρα την πόλη Σιδηρόκαστρο που βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής, αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα με πενταμελές Συμβούλιο και Πάρεδρο. Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα του χωριού και τα εισηγείται προς ψήφιση, έγκριση και επίλυσή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Σιδηροκάστρου. Με το νέο νόμο 3852/07.06.2010 Καλλικράτης* το Βαμβακόφυτο από 1ης Ιανουαρίου 2011 είναι η Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου του Δήμου Σιντικής με έδρα το Σιδηρόκαστρο.

Απογραφές*
Το 1913 με τους Α΄και Β΄ Βαλκανικούς πολέμους απελευθερώνεται η Μακεδονία, η οποία συμπεριλαμβάνεται πλέον στο Ελληνικό κράτος και γίνεται απογραφή του πληθυσμού της.Δυστυχώς δεν βρέθηκαν στοιχεία για το Βαμβακόφυτο. Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν στα Αρχεία του κράτους. Στην Ελλάδα συστηματικά γίνεται απογραφή από το 1828. Η Στατιστική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή απογραφής του πληθυσμού κάθε 10 χρόνια. Οι απογραφές του πληθυσμού Βαμβακοφύτου αρχίζουν από το 1920. Όμως τη χρονιά αυτή αρκετοί κάτοικοι είναι στρατεύσιμοι, αφού άλλωστε η Μικρασιατική εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή. Το 1920 ζουν στο χωριό 734 κάτοικοι. Το 1928 απογράφονται 855 κάτοικοι. Εδώ αρχίζει να διαφαίνεται μία ανοδική πορεία του πληθυσμού. Έχουμε σε οκτώ χρόνια μια αύξηση του πληθυσμού κατά 121 κατοίκους ήτοι 14,15% (κατά μέσο όρο 15 κάτοικοι ετησίως). Tο 1940 πριν από την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου έγινε απογραφή και καταγράφηκαν 1153 κάτοικοι. Εδώ φαίνεται μια μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού αλλά σε 12 χρόνια κατά 298 κατοίκους ήτοι 25,85%, (κατά μέσο όρο 25 κάτοικοι ετησίως) που κατά κύριο λόγο πρέπει να αποδοθεί στην ειρηνική περίοδο που η Ελλάδα διέτρεχε και στην οικονομική ανάπτυξη των Ελλήνων. Στη δεκαετία του ’40 λόγω των πολέμων έχουμε πάλι πτώση του πληθυσμού. Tο 1951 γίνεται απογραφή του ελληνικού πληθυσμού και στο εξής θα γίνεται ανά δεκαετία, δηλαδή κάθε πρώτο έτος της δεκαετίας. Έτσι το 1951 απογράφονται 1285 κάτοικοι.Σε 11 χρόνια η διαφορά είναι 132 κάτοικοι, ήτοι 10,27% αύξηση (κατά μέσο όρο 12 κάτοικοι ετησίως).Είναι η μικρότερη αύξηση του πληθυσμού από τη δεκαετία του 1920. Από τη δεκαετία του ’51 συνεχίζεται πάλι η αύξηση του πληθυσμού με τις γεννήσεις να πληθαίνουν, με τους ανθρώπους να οργανώνουν τη ζωή τους, να δημιουργούν οικογένειες, να κτίζουν τα σπίτια τους, να ασχολούνται με τις εργασίες τους, απαλλαγμένοι από τα δεινά των καταστροφικών πολέμων. Το 1961 φθάνουν στη μεγαλύτερη αύξηση ήτοι 1542 κάτοικοι. Εδώ φαίνεται πάλι σε 10 χρόνια μια μεγάλη προς τα πάνω διαφορά του πληθυσμού, 257 κάτοικοι, ήτοι 16,70%, (κατά μέσο όρο 25,70 κάτοικοι ετησίως). Μέχρι το 1961 δεν υπάρχουν μετακινήσεις του πληθυσμού προς άλλες ελληνικές περιοχές και στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται αποκλειστικά στη διαφορά γεννήσεων και θανάτων. Πρέπει να τονιστεί εδώ, πως μέχρι σήμερα δεν θα υπερβεί πλέον ο πληθυσμός των κατοικούντων στο Βαμβακόφυτο. Την δεκαετία που ακολουθεί και μέχρι το 1971 η ανεργία, η χαμηλή σοδειά, η φτώχεια στέλνει πολλούς μετανάστες στη Γερμανία. Και αυτό φαίνεται καθαρά με τη μεγάλη μείωση του πληθυσμού στην απογραφή του 1971. Το 1971 ο πληθυσμός μειώνεται και κατεβαίνει στους 1249 κατοίκους. Διακρίνουμε εδώ μια μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Σε 10 χρόνια αναφέρονται 293 κάτοικοι λιγότεροι κατά 23,45%, (κατά μέσο όρο 29 κάτοικοι ετησίως). Το 1981 δεν έχουμε σημαντική διαφορά με 1296 κατοίκους να ζουν στο χωριό. Το 1991 και ενώ παλιννοστούν πολλοί συγχωριανοί μας, εν τούτοις μειώνεται αρκετά ο πληθυσμός λόγω της εσωτερικής τώρα μετανάστευσης σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος (Σιδηρόκαστρο, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα), για εργασία, σπουδές, αλλά και λόγω γάμων υπάρχουν μεταδημοτεύσεις .Η απογραφή δίνει 1169 εγγεγραμμένους στο Βαμβακόφυτο. Έχουμε 127 λιγότερους κατοίκους, ήτοι 10,86% (κατά μέσο όρο 12,7 κάτοικοι ετησίως). Αξίζει εδώ να σταθούμε στους γάμους που γίνονται περίπου μέχρι την δεκαετία του ’90 και να επισημάνουμε, ότι οι νέες δέχονταν με κάποια ευκολία να παντρευτούν νέους από άλλες περιοχές και ιδιαίτερα χωριά του κάμπου, για να φύγουν από το χωριό και να απαλλαγούν από τις επίπονες αγροτικές δουλειές και ιδιαίτερα του καπνού. Αντίθετα νέες από άλλες περιοχές σπανιότατα παντρεύονταν με νέους του χωριού μας και έρχονταν να μείνουν στο χωριό και αυτό γινόταν συνήθως όταν ο νέος δεν ήταν αγρότης ή πήγαινε το νέο ζευγάρι να μείνει σε τόπο εκτός χωριού. Το 2001 είναι η τελευταία απογραφή που δείχνει μια στασιμότητα με τους 1171 απογραφέντες. Πρέπει όμως να μη παραβλέψουμε και οπωσδήποτε να συνυπολογίσουμε στην μειωτική τάση και την υπογεννητικότητα των κατοίκων, τη συνεχιζόμενη αστυφιλία και την αλλαγή του τρόπου ζωής γενικά των Ελλήνων.

*Καποδίστριας -Καλλικράτης
Σύμφωνα με το νόμο Καποδίστρια 2539/1997 έγινε συνένωση Κοινοτήτων και Δήμων σε μεγαλύτερους Δήμους, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι δημιουργήθηκαν 1032 Δήμοι. Με το νέο νόμο 3852 (Καλλικράτης) που ψηφίστηκε στις 7 Ιουνίου 2010 και ισχύει από 01.01.2011 έχουμε περαιτέρω συρρίκνωση των Δήμων σε 350-380. Θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη αποκέντρωση της εξουσίας και πιο εύρυθμη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, με πραγματική και αποτελεσματική αυτοδύναμη οικονομία.

*Απογραφή.
Γενικά χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε λεπτομερής καταγραφή σε καταλόγους, του πληθυσμού, ή πραγμάτων. Με την απογραφή του πληθυσμού γίνεται η καταγραφή σε ονομαστικούς και στατιστικούς καταλόγους των κατοίκων μιας χώρας για δημογραφικούς κυρίως λόγους, ή για την στράτευση κ.λ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου