Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, 22195 κάτοικοι(Απογραφή 2011)
(Έδρα: Σιδηρόκαστρο, 5177 κάτοικοι)

Μία(1) Πόλη-Εικοσιπέντε(25) Χωριά-Δεκαοχτώ(18) Συνοικισμοί.

1.ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου 373 κάτοικοι

2.ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 861

α. Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 680

Αχλαδοχώρι  596-Καρυδοχώρι  84

β. Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου   181

3.ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΕΡΚΙΝΗΣ 6695

α. Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης   1371

Κερκίνη   980-Κορυφούδι   23-Μοναστηράκι   217-Σταυροδρόμι   151

β. Τοπική Κοινότητα Ανατολής   369

Ανατολή   132-Θεοδώρειο   104-Παραπόταμος   133

γ. Τοπική Κοινότητα Άνω Ποροίων   965

δ. Τοπική Κοινότητα Καστανούσσης   750

Καλοχώρι 158-Καστανούσσα 592

ε. Τοπική Κοινότητα Κάτω Ποροίων   519

Κάτω Πορόια   424-Σιδηροχώρι   95

στ. Τοπική Κοινότητα Λιβαδιάς   623

ζ. Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης   280

η. Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου   499

θ. Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων   444

ι. Τοπική Κοινότητα Ροδοπόλεως   875

Οδηγήτρια   55-Ροδόπολη   820

4.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ   4832

α. Δημοτική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου   1932

Νέον Πετρίτσι 1932

β. Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου   485

Ακριτοχώρι   390-Θρακικόν   95

γ. Τοπική Κοινότητα Βυρωνείας   923

Βυρώνεια   762-Ομαλό   161-Άνω Βυρώνεια 0

δ. Τοπική Κοινότητα Γονίμου   455

ε. Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου   379

στ. Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου   658

5.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ   140

Τοπική Κοινότητα Προμαχώνος   140

6.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ   9294

α. Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου   5693

Θερμοπηγή   154-Κάτω Αμπέλα   219-Λουτρά   0-Σιδηρόκαστρο   5177-Σταθμός   25

Σχιστόλιθος   26-Φαιά Πέτρα   92

β. Τοπική Κοινότητα ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ   1061

γ. Τοπική Κοινότητα Καμαρωτού   469

δ. Τοπική Κοινότητα Στρυμονοχωρίου   401

ε. Τοπική Κοινότητα Χαρωπού   1042

στ. Τοπική Κοινότητα Χορτερού   628

Σημ. Το Βαμβακόφυτο με 1061 κατοίκους από τα 25 χωριά του Δήμου είναι δεύτερο σε πληθυσμό, σύμφωνα με την  τελευταία απογραφή του 2011.Το Νέο Πετρίτσι πρώτο με 1932 κατοίκους και το Χαρωπό τρίτο με 1042 κατοίκους.

1 σχόλιο: